گزارش یک مورد تومور فونکسیونل سلولهای سرتولی در سگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یک قلاده سگ نر 8 ساله نژاد ژرمن شیپرد به درمانگاه شماره 2 دامپزشکی
دانشگاه تهران ارجاع داده شد . بیمار در خلال 4 ماه گذشته دچار ریزش موی
شدید بوده و علیرغم اینکه از اشتهای نسبتاً خوبی برخوردار بود ضعیف شده و
این وضعیت در بیمار در حال پیشرفت بود .
در خلال معاینة بالینی بیمار تب نداشته و حالت متقارنی از ریختن موها در دو سوی بدن جلب توجه نمود . غشاء مخاطی چشم کمرنگ (pale) به نظر می رسید .برآمدگی بزرگی در ناحیة اسکروتال مشاهده گردید که مربوط به بیضه
راست بود .
این توده در لمس دردناک نبوده و سایر نشانه های آماس نیز در آن به چشم
نمی خورد . نکتة قابل تاکید دیگری درمعاینه بیمار جلب توجه نکرد .
به دلیل توموری بودن بیضه عمل جراحی اخته بر روی بیمار صورت گرفت و
بیضة مورد نظر به آزمایشگاه پاتولوژی ارجاع گردید . بررسیهای هیستوپاتولوژی
نشان داد که این نئوپلازی در بیضه از نوع تومور سلولهای سرتولی است . بیمار به مدت 7 روز تحت درمان آنتی بیوتیک ( سفالکسین 15mg/kg روزی سه بار خوراکی ) قرار گرفت

کلیدواژه‌ها