ارزیابی هیستوپاتولوژیکی اثر اسانس گیاه نعناع فلفلی بر التیام زخم جلدی عفونی شده با مخمر کاندیدا آلبیکنس در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

عفونت­های زخم ناشی از کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans) در سال­های اخیر رشد چشمگیری داشته است. گران بودن داروها، عوارض جانبی ناشی از آن­ها و به ویژه توسعه مقاومت دارویی، سبب شد تا استفاده از مواد بیولوژیک به عنوان راه حل‌های جایگزین مطرح گردد. بررسی­ها نشان می­دهند که اسانس برگ گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) به دلیل داشتن فلاونوئید و منتول اثرات ضدباکتریایی از خود نشان می­دهد. در این مطالعه که بر روی 100 موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 205-195 گرم انجام گرفت، پس از ایجاد بیهوشی عمومی، یک زخم مربع شکل با ابعاد 5/1 در 5/1 سانتیمتر در محل بین دو کتف ایجاد شده و بلافاصله با 1/0 میلی­لیتر از محلول حاوی107×5/1 واحد تشکیل دهنده پرگنه مخمر کاندیدا آلبیکنس عفونی گردیدند. سپس موش­های صحرایی آزمایش در چهار گروه 25 تایی (شاهد، کنترل و گروه­های تحت درمان با پمادهای 5/1% و 3%)، و هرگروه خود به 5 زیرگروه 5‌تایی (گروه­های نمونه برداری در روزهای مختلف) به طور تصادفی تقسیم شدند. در طول اجرای طرح، در پایان روزهای 4، 8، 12، 16 و 20 از زخم‌های گروه‌های مختلف، به منظور بررسی‌های هیستوپاتولوژیک، توسط پانچ مخصوص بیوپسی، نمونه‌ اخذ گردید. بر اساس یافته­های آسیب شناختی، اسانس نعناع فلفلی در شکل موضعی موجب کاهش معنی­دار میزان آماس، مهاجرت لکوسیت­ها، و همچنین افزایش معنی­دار نوزایش عروقی، بافت پوششی، مهاجرت فیبروبلاست­ها در مقایسه با گروه شاهد گردید. اسانس نعناع بخصوص در دوز بالاتر (3%)، موجب افزایش فاکتورهای آسیب شناختی موثر بر روند ترمیم زخم عفونی با کاندیدا آلبیکنس در موش صحرایی گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological evaluation of the effect of Mentha piperita essential oil on cutaneous wound healing in rats infected with C. albicans

نویسندگان [English]

  • N. Farhangi Ghaleh Joughi,
  • M.R. Farahpour,
  • M. Neiriz Naghadeh,
چکیده [English]

Wound infections caused by Candida albicans has grown substantially in recent years.
Expensive medications, side effects, and particularly, the development of drug resistance, led to
the use of biological materials may be considered as an alternative solution. Studies show that
Mentha piperita essential oil contains flavonoids and menthol and hence it has antibacterial
properties. We used 100 male Wistar rats (weight 195-205 g). One square surgical wound with
dimensions of 1.5×1.5 cm were performed on the back of each animal and immediately became
infected whit 0.1 ml of 1.5×107 CFU Candida albicans suspension. Then the rats were divided
into 4 groups (control, placebo, treatments 1.5% and 3%) each with 25 rats and randomly
distributed into 5 subgroups each whit 5 rats (sample groups on different days). Wound healing
activity was performed by histological studies and yeast counts at the end of 4th, 8th, 12th, 16th
and 20th days after surgery. According to the pathological findings, Mentha piperita essential oil
topically, significantly reduces inflammation and migration of leukocytes, and also significantly
increase in vascular regeneration, epithelialization and migration of fibroblasts, compared
control group. Mentha piperita essential oil, especially in higher doses (3%), increased
pathological factors affecting wound healing in rats was infected with Candida albicans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mentha Piperita
  • Candida albicans
  • Wound Healing
  • Rat