مطالعه مقایسه‌ای تغییرات ژئومتری و آسیب‌شناسی بافتی در التیام زخم پوست موش صحرایی تحت تأثیر فراکسیون‌های قطبی، نیمه‌قطبی و غیرقطبی عصاره گیاه افسنطین

نویسنده

.

چکیده

بهبود زخم در برخی از بیماری‌ها و اختلالات مزمن یک چالش درمانی محسوب می‌شود. به همین دلیل ترکیبات جدیدی که به منظور تسریع التیام زخم تهیه می گردند مورد استقبال واقع می‌شوند. انتظار می‌رود گیاه دارویی افسنطین با دارابودن اثرات ضد التهابی، فعال سازی سلول‌های فیبروبلاستی و همینطور اثرات آنتی هیالورونیدازی موجب تسریع فرایند التیام زخم می‌گردد. در این تحقیق خواص التیام بخشی عصاره قطبی، نیمه قطبی، غیرقطبی گیاه افسنطین بر روی زخم‌های باز در موش صحرایی به صورت التیام ثانویه برررسی شد. پس از القای بیهوشی در 70 موش صحرایی ماده، با استفاده از پانچ بیوپسی زخم دایره‌ای شکل تمام ضخامت در پشت هر کدام از آنها ایجاد شد و روند التیامی در 5 گروه مورد مطالعه قرار گرفت. تجویز داروها و اندازه‌گیری زخم‌ها با آنالیز تصاویر دیجیتالی، روزی یک بار به مدت 21 روز صورت پذیرفت. جهت مطالعات میکروسکوپی از بافت مورد نظر در هر یک از روزهای 0، 3، 7، 14و21 از محل ترمیم نمونه‌برداری شد و نماهای ریزبینی با توجه به فاکتورهای ادم و واکنش آماسی، پرخونی و خونریزی، فیبروپلازی، بازسازی بافت پوششی، انقباض زخم، کلاژنیزاسیون و بلوغ نسج گرانوله رتبه‌بندی شدند. بعد از مطالعه آسیب شناسی بافتی و محاسبه برآیند کلی التیام زخم برای هر دارو، نتایج بدست آمده با نرم‌افزار SPSS ورژن 17 تجزیه و تحلیل شد. با تکیه بر یافته‌های ژئومتریک دوره تیمار، در گروه درمان عصاره  نیمه قطبی افسنطین بیشترین و در گروه شاهد کمترین میزان جمع شدگی زخم مشاهده شد. همچنین بر اساس نتایج بافتی، برآیند کلی التیام این گروه در هفته دوم و سوم بهتر از سایر گروه‌ها بوده و نسج ترمیمی سازمان یافتگی بهتری نسبت به گروه‌های دیگر داشت. با توجه به اثرات ضد التهابی و ترمیمی، عصاره نیمه قطبی افسنطین نسبت به سایر گروه‌ها عامل مؤثرتری در التیام زخم‌های جلدی تمام ضخامت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study on geometric and histopathologic effects of polar, semi polar and non-polar fractions Artemisia absinthium extract in rat

نویسنده [English]

  • Rezaei, A., Mohajeri, D., Ahmadizadeh, Ch., Jalilzadeh, M. .
چکیده [English]

Recovery of Scars is a treatment challenge in some diseases and chronic disorders. For this reason, new compounds are used for rapid recovery of Scars and conglutination. It is expected that Artemisia absinthium as a galenical and herbal drug, has rapid recovery effects in scars and sores because has anti- inflammation effects, activation of fibroblast cells and also antihyaluronidase effects cause the rapid recovery of sores. In this study, effects of Artemisia absinthium on recovery of sores as polar, semi polar and non-polar extractions of it are investigated on the rat as a second recovery. After anesthesia, with use of biopsy punch, Created circular sores with full thickness on the 70 female rats and recovery process were investigated in 5 groups. Drug administration and sores measures performed with analyzing of digital Scans, once a day for 21 days. For microscopic observations, gathered Samplings form this tissue in the 0, 3, 7, 14, 21 days, and microscopic symbols are ranged as edema factors and swelling reactions, hyperemia and bleeding, fibroblast, of Coverage tissue, torsion of sores and maturation of granular tissue. After histopathology and Calculation of recovery of sores scale for each drug, the finding results analyzed with SPSS software 17 versions. On the basis of geometric findings of recovery period, observed that semi polar extract of Artemisia absinthium has maximum Contraction of sores and control group has the least contraction of sores. Also, based on the histopathology results, total recovery in this group is better than other groups. In the second and third week. Recovered tissue has better organization than the other groups. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemisia absinthium
  • Polar
  • Semi polar
  • Non polar
  • Healing skin wounds
  • Rats