دوره و شماره: دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1386، صفحه 1-78 
مطالعه بیماریزایی سویه ایرانی ویروس لارنگوتراکئیت عفونی در کشت سلول فیبروبلاست جنین جوجه

صفحه 11-16

رؤیا صدری؛ روزبه فلاحی؛ شهین مسعودی؛ سعید مهدوی؛ سید مهراد میر سعیدی فراهانی


کلونینگ ژن پروتئین F ویروس نیوکاسل و تعیین توالی آن

صفحه 17-24

مصطفی جعفرپور؛ هادی کیوانفر؛ رسول مدنی؛ فریبا گلچین فر؛ تارا امامی


سنجش آفلاتوکسین M1 در شیر خام گاو و مقایسه آن با جیره غذایی و نوع دامداری در شهرستان بابل

صفحه 49-55

علیرض خسروی؛ عیسی غلامپور عزیزی؛ سید جمال هاشمی؛ سید علی اصغر سفیدگر؛ حسن عظیمی؛ مهدی نوروزی


بررسی اثر اسیدوز بر برخی شاخصهای سیستم ایمنی ذاتی گوسفندان نژاد قزل

صفحه 57-62

علی کارگری رضاپور؛ پرویز نام آور؛ بابک باغبان زاده نوبری


شناسایی انگل های برخی ماهیان سرچشمه زاینده رود و اولین گزارش رخداد Allocreadium laymani Bychowsky , 1962 در ایران

صفحه 63-69

بهیار جلالی؛ مریم برزگر؛ سعید اسداله؛ مهران مهدی پور؛ الهام مقصود پور؛ پگاه قشلاقی؛ فاطمه عبدالهی؛ هدی منصوری؛ زهرا فخری


بررسی عوامل باکتریایی و قارچی سقط جنین در گاوهای بومی منطقه رشت

صفحه 71-75

رحیم ابراهیم آبادی؛ یدالله اسدپور؛ پیمان سایه بان؛ سید محمد پورسید؛ طاهره میرقشینی