دوره و شماره: دوره 4، شماره 4(پیاپی 19)، دی 1386، صفحه 1-320 
مقایسه فراهمی زیستی سوسپانسیون کلوزانتل تولید شده در ایران با نمونه معتبر خارجی در گوسفند

صفحه 237-246

دکترلیلا محمدیار؛ دکتر حمیدرضا اشراقی؛ دکترمرتضی ثمینی؛ دکترعلیرضا مرتضوی


کرمهای انگل ماهیان تالاب چغاخور استان چهارمحال و بختیاری و معرفی گونه جدید Tylodelphys clavata von Nordmann1832

صفحه 251-258

دکتر مهدی رئیسی؛ مهندس مریم برزگر؛ دکتر کورش منوچهری؛ دکتر ابراهیم رحیمی؛ دکتر بهیار جلالی


بررسی ترکیب اسیدهای چرب در حین تولید سوسیس ماهی کپور نقره ای غنی شده با روغن ماهی

صفحه 259-270

دکتر محمد حسین مرحمتی زاده؛ دکتر عباسعلی مطلبی؛ دکتر نوردهر رکنی؛ مهندس سید رسول ارشد


بررسی زخم معده در اسب عرب به روش آندوسکوپی

صفحه 289-298

دکترعلی حسن پور؛ دکتر محمد قلی نادعلیان؛ دکتر محمد رضا مخبر دزفولی


بررسی میزان شیوع بیماری لپتوسپیروز و سروتیپ های آن در دامهای استان گیلان

صفحه 299-304

دکتر یداله اسدپور؛ دکتر سهیلا مرادی بیدهندی؛ دکتر ابراهیم رحیم آبادی؛ دکتر سید محمد پورسید


مقایسه روش های الایزا و PCR در تشخیص آزمایشگاهی لوکوز گاوی

صفحه 313-318

دکتر حسن ممتاز؛ دکتر محسن خسروی؛ دکتر پوریا قاسمی