دوره و شماره: دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، دی 1385 
مطالعه اثر لوامیزول هیدروکلراید بر عیار پادتن ضد ویروس نیوکاسل در جوجه های گوشتی

صفحه 617-622

محمد حسن بزرگمهری فرد؛ سعید آل آقا؛ عزت الله فتحی؛ خسرو کمالی سروستانی


تعیین ارزش تشخیصی آمیلوئید A و هاپتوگلوبین سرم وشیر در ورم پستان تحت بالینی گاو

صفحه 623-630

آمنه خوشوقتی؛ شهاب الدین صافی؛ سید رضا جعفرزاده؛ ایرج سهرابی حقدوست


بررسی وجود رینوسپورریدیوزیس در اردکها و غازهای شهرستان بابل

صفحه 639-644

سید جمال هاشمی؛ عیسی غلامپور عزیزی؛ مسعود هاشمی؛ محمد علی ضیا


بررسی آلودگی پنیر سفید سنتی کازرون به کلی فرم و اشریشیا کولای و تعیین سرو تیپ آن

صفحه 655-660

محمد حسین مرحمتی زاده؛ گیتی کریم؛ ابوالفضل نعمتی نو بندگانی؛ جمیله پیکر


گزارش کارسینوم مجاری صفراوی ذر یک راس گوسفند

صفحه 671-673

داریوش مهاجری؛ پژمان مرتضوی؛ قهرمان اکرمی نوجه ده