دوره و شماره: دوره 12، شماره 4(پیاپی 51)، اسفند 1394، صفحه 1731-1802 
مطالعه کالبدی-بافتی لایه فیبروزی چشم شترمرغ

صفحه 1741-1750

محمدعلی ابراهیمی‌سعادتلو، رسول شهروز .


گزارش درمانگاهی تشخیص انکیلوز مفصل گیجگاهی ـ فکی یک طرفی و درمان جراحی آن در یک قلاده گربه پرشین

صفحه 1765-1768

حمیدرضا فتاحیان، حمید محی‌الدین، روزبه مریدپور، محیا جزینی‌درچه، فرشته خمجانی‌فراهانی، هلیا فهیم‌دژبان .