دوره و شماره: دوره 13، شماره 2(پیاپی 53) - شماره پیاپی 53، تابستان 1395 
2. بهینه‌سازی شرایط PCR برای دو ژن CHD-W و CHD-Z جهت تفکیک جنسیت در قناری

صفحه 1885-1890

فاطمه اعتمادی، زینب فتح‌خانی، احمد ابراهیمی، خسرو حسینی‌پژوه .


5. تعیین انتشار جغرافیایی تیلریا اویسدر بزان استان تهران به روش مولکولی

صفحه 1909-1916

مهدی خداویسی، صادق رهبری، پرویز شایان، ناصر حقوقی‌راد .


7. اثر نانو ذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب‌شناسی بافت آبشش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchusmykiss)

صفحه 1927-1934

برهان منصوری، سید علی جوهری، نمامعلی آزادی، معصومه آریایی، صبا اصغری، لیلا دکانی .