دوره و شماره: دوره 13، شماره 3(پیاپی 54) - شماره پیاپی 54، مهر 1395 
مقایسه‌ی آزمون الایزا با هیستوپاتولوژی در تشخیص بیماری پریتونیت عفونی گربه

صفحه 1955-1964

صدف سعیدی، شها‌ب‌الدین ، سیامک مشهدی‌رفیعی ، فرخ‌رضا کبیر، پژمان مرتضوی .


بررسی اثر ضد قارچی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و تأثیر بر مهار تولید جرم تیوب در جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس

صفحه 1971-1978

نکیسا سهرابی‌حق‌دوست، تقی زهرایی‌صالحی، عقیل شریف‌زاده، علیرضا خسروی .