دوره و شماره: دوره 16، شماره1 - شماره پیاپی 64، خرداد 1398، صفحه 2713-2794 
مقایسه فلور باکتریایی چشم در خرگوش‌های نژاد سفید نیوزلندی، آنقوره و داچ

صفحه 2733-2738

سیدمهدی رجائی؛ سیامک مشهدی رفیعی؛ مسعود سلک‌غفاری؛ محمد نصراله‌زاده‌ماسوله؛ محمود جمشیدیان


تأثیر تمرینات هوازی بر شاخص های هماتولوژی در اسب‌های تولید کننده پادزهر

صفحه 2739-2750

فرزانه‌السادات رضوی؛ حسین ذوالفقاریان؛ عبدالعلی بنایی‌فر؛ رسول اسلامی


بررسی اثرات مکمل ایزوفلاوون سویا بر روند التیام زخم جلدی متعاقب جراحی برداشت تخمدان در گربه

صفحه 2759-2768

میلاد غلامی؛ حمیدرضا مسلمی؛ عباس جواهری‌وایقان؛ رضا نارنجی‌ثانی