دوره و شماره: دوره 7، شماره1 ( پیاپی28)، بهار 1389 
3. بررسی ارتباط بین بتا هیدروکسی بوتیریک اسید(BHBA) خون گوساله و میزان مصرف کنسانتره در گوساله‌های شیری

صفحه 165-169

محسن داودآبادی فراهانی؛ آریا بدیعی؛ علی رضا شقایق؛ فرهاد موسی خانی؛ ابوالفضل زارعی


4. اثر ویتامین C و ملاتونین بر زخم معده ایجادشده موش‌های صحرایی کولستاتیک

صفحه 171-174

بابک رضوانجو؛ مرتضی ثمینی؛ فریبرز معیر؛ پژمان مرتضوی؛ امیرعلی صولتی


5. جداسازی و تعیین برخی خصوصیات ایزو فرم غالب مولکول GP96 از رده سلولی فیبرو سارکومای موش (WEHI-164)

صفحه 175-180

عقیل تبارملاحسن؛ زهیر محمدحسن؛ علی مصطفایی؛ سعید حصارکی؛ علی طراوتی


7. بررسی آلودگی انگلی طیور بومی در استان گلستان

صفحه 189-192

میثم ممشلی؛ شاهرخ رنجبر بهادری؛ ابوالقاسم صفدری؛ رضا آقاابراهیمی سامانی