دوره و شماره: دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، شهریور 1389 
بررسی آلودگی و پراکنش جغرافیایی انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم مزارع پرورش ماهی قزلآلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss استان آذربایجان غربی

صفحه 215-222

علی نکوئی فرد؛ عباسعلی مطلبی مغانجوق؛ بهیار جلالی جعفری؛ مهزاد آقازاده مشکی؛ داریوش آزادیخواه


مقایسه عملکرد دو کیت تشخیصی (Elitech و پارس آزمون)برای اندازه گیری گلوکز،کراتینین، توتال پروتئین و کلسترول

صفحه 233-238

سیده نسیبه حسینی؛ شهاب الدین صافی؛ محمدرضا خوانساری؛ مجید صادقپور؛ عباس اسدی


بررسی سرولوژیکی نئوسپورا کنینوم در گاوهای شیری دچار سقط در شهرستان گرمسار

صفحه 249-254

شاهرخ رنجبربهادری؛ امیرحسین متوسلیان؛ سعید بکایی؛ محمدرضا یوسفی


بررسی اثر اسانس رزماری بر روی روند رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در سوپ آماده تجارتی

صفحه 255-264

کامران جعفرزاده خالدی؛ مهزاد آقازاده مشگی؛ انوشه شریفان؛ کامبیز لاریجانی