دوره و شماره: دوره 8، شماره 3(پیاپی 34)، آذر 1390 
اثر پرتوتابی لیزر هلیوم نئون بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی تفریخ شده

صفحه 515-520

هادی ابوالحسنی؛ جمشید قیاسی قلعه کندی؛ علیرضا احمدزاده؛ جواد حیدربیگی ممقانی


بررسی آلودگی های انگلی کبدهای ضبط شده گوسفندان کشتارگاه صنعتی ارومیه

صفحه 521-528

هادی امین فر؛ رضا حبیبیان؛ سیدامیرعلی انوار؛ نکیسا سهرابی حقدوست؛ سهراب رسولی


بررسی آثار پاتولوژیک و زمان ماندگاری ویروس تب برفکی در اندام های خوکچه هندی

صفحه 529-538

ایرج سهرابی حقدوست؛ محمدحسن حبل الورید؛ همایون مهروانی؛ محمد اسلام پناه؛ حسن ایزدی


جدا سازی و شناسایی مایکوپلاسما گالی سپتیکوم از مرغداری های گوشتی شهرستان قائم شهر

صفحه 539-546

امید طیبی درازکلا؛ سیدعلی پوربخش؛ منصور بنانی؛ پیمان حجتی؛ زهرا صلاحی؛ مه زاد ارمی