دوره و شماره: دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391 
4. جداسازی و شناسایی فلور قارچی ملتحمه چشم سالم در اسب عرب ایرانی

صفحه 811-816

عبداله عراقی سوره؛ مجید ابراهیمی حامد؛ دیاکو محمدپور؛ محمدحسین صادقی زالی


5. مطالعه تجربی عفونت همزمان ویروس آنفلوانزایH9N2 و باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های SPF

صفحه 817-826

آیدین عزیزپور؛ حسین گودرزی؛ سعید چرخکار؛ رضا ممیز؛ محمدحسن حبل الورید


7. تشخیص و ردیابی مایکوپلاسما سینوویه از مرغداری های صنعتی بااستفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بر اساس ژنvlhA

صفحه 837-846

معصومه مقامی؛ سیدعلی پوربخش؛ علیرضا همایونی مهر؛ حمیدرضا مهاجرانی؛ عباس اشتری؛ محمدعلی بیات زاده