دوره و شماره: دوره 10، شماره 3(پیاپی 42)، مهر 1392 
اثرات هیستوپاتولوژیکی آمونیاک در آبشش، کبد و کلیه بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus

صفحه 983-992

الهام‌السادات بنی‌هاشمی، حسین خارا، ذبیح‌اله پژند، محمد رهاننده .


بررسی اثر تغییرات ژنتیکی در ژن هماگلوتینین ویروس های آنفلوانزا H9N2 در تشخیص آنها توسط RT-PCR

صفحه 993-1000

پژمان بهاری، سیدعلی پوربخش، عبدالحمید شوشتری، محمدعلی بهمنی‌نژاد .


مقایسه میزان آلودگی به مایکوپلاسما آگالاکتیه(Mycoplasma agalactiae) در گوسفندان و بزهای مبتلا به آگالاکسی واگیردار در استان کرمان

صفحه 1001-1006

سیدعلی پوربخش، سودابه حمیداوی‌محمدپور، بابک خیرخواه، علیرضا آبتین، عباس اشتری، مهرداد شمس‌الدینی‌بافتی .


مطالعه همبستگی بین نکروز با میزان آنژیوژنز و پرولیفراسیون در مدل زنوگرافت هتروتاپیک سرطان پستان

صفحه 1015-1020

ساناز ریسمانچی، احد محمدنژاد، صمد محمدنژاد، محمدعلی عقابیان، فریبا صادقی‌‌فاضل، مهناز حدادی، نرجس شرکت‌‌خامنه، سعید امانپور .


بررسی تغییرات بیوشیمیایی خون گوسفند ناشی از هیپرمنیزیمی تجربی

صفحه 1021-1026

سیدسعید عظمایی، مهدی سخا، شهاب‌الدین صافی، حسین دلشادسیاهکلی .


بررسی پارازیتولوژیکی و مولکولی بابزیا میکروتی در جوندگان شهرستان سراب (آذریایجان شرقی)

صفحه 1039-1044

اسماعیل فلاح، ندا ابوالسلطانی، احد بازمانی، مجید خانمحمدی، تیمور حضرتیان، عباس شهبازی .