دوره و شماره: دوره 10، شماره 4(پیاپی 43)، دی 1392 
بررسی وقوع لینگواتولوزیس در نشخوارکنندگان کوچک کشتار شده در کشتارگاه شهریار

صفحه 1059-1064

علی حسن‌زاده‌خانباغی، شاهرخ رنجبربهادری، ناصر حقوقی‌راد .


آنالیز فیلوژنتیکی ژن F ویروس‌های نیوکاسل جدا شده در ایران طی سال‌های 1389 و 1390

صفحه 1065-1070

تقی رستمعلی، عبدالحمید شوشتری، سعید چرخکار، محمدحسن بزرگمهری‌فرد .


مطالعه علایم بالینی و کالبدگشایی ناشی از آلودگی تجربی با ویروس آنفلوانزای H9N2 و باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال به صورت انفرادی و همزمان در جوجه‌های SPF

صفحه 1077-1086

حسین گودرزی، آیدین عزیزپور، منصور بنانی، عباس نوری، سعید چرخکار، رضا ممیز، محمدحسن حبل‌الورید، پیمان بیژن‌زاد، سیدغلامرضا میرزائی، فاطمه عشرت‌آبادی، محسن محمودزاده .


شیوع آلودگی سارکوسیستیس درگاوهای کشتاری تبریز

صفحه 1095-1100

علیرضا علی‌همتی، عباس شهبازی، اسماعیل فلاح، مجید خانمحمدی، شبنم اسفرم .