دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 73، شهریور 1400 
بررسی اثرات ترمیمی نانوالیاف عصاره میخک در مقایسه با نانوالیاف پلی‌کاپرولاکتون در زخم تجربی پوست

صفحه 3519-3528

محمد علی اشجع زاده؛ علیرضا جهاندیده؛ غلامرضا عابدی چم؛ ابوالفضل اکبرزاده؛ سعید حصارکی


بررسی پروموتر ژن los1 در آسکومیست‌ها

صفحه 3519-3530

علی رضا عزیزی؛ وحید خلج؛ منصور بیات


بررسی تاثیر داروی اسید فولیک بر بهبود جراحت ناشی از جراحی معده در موش صحرایی

صفحه 3531-3542

پروانه خانی؛ احمد اصغری؛ علیرضا جهاندیده؛ پژمان مرتضوی


میکروسیال ها و ارتقا بستر کشت سلول: ارزیابی کشت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی در تراشه های میکروفلوِئیدیک

صفحه 3555-3564

سحر نعیمی؛ عبدالمحمد کجباف زاده؛ اکرم عیدی؛ رمضان خان بابایی؛ هومن صدری اردکانی


بررسی پاسخ‌های ایمنی ذاتی جوجه‌ گوشتی به واکسن نیوکاسل

صفحه 3575-3582

پریسا میرزائی؛ غلامرضا نیکبخت؛ احمد نازک تبار؛ افرا وطن خواه