دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 76، خرداد 1401، صفحه 3741-3806 
مطالعه اثر نرولیدول بر بیماری آلزایمر در موش های صحرایی نژاد ویستار

صفحه 3745-3750

10.30495/jcp.2022.20567

پیمان طاهری؛ پریچهره یغمایی؛ زهرا حاج ابراهیمی؛ کاظم پریور


ارزیابی بقاء و خاصیت آنتی‌اکسیدانی زایگوساکارومایسس بیسپوریس (Zygosaccharomyces bisporus KEK 11) و پیکیا اوکسیدنتالیس(Pichia occidentalis KEK 10) جدا شده از کامبوجا

صفحه 3763-3772

10.30495/jcp.2022.20936

سمیرا عیسی زاده رازلیقی؛ مرتضی خمیری؛ سید محمد هادی رضوی نیکو؛ علی مویدی؛ عبدالله اردبیلی؛ محمد قربانی؛ اسماعیل محمودی


تأثیر قرار گرفتن در معرض PM2/5بر بافت مخ نوزاد موش صحرایی

صفحه 3791-3798

10.30495/jcp.2022.20939

مریم ممیزصفت؛ سعید متصدی زرندی؛ پژمان مرتضوی؛ اکرم عیدی