دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 77، آذر 1401، صفحه 3891-3946 
شناسائی مولکولی آناپلاسما اوویس در گوسفندان استان گیلان به روش PCR

صفحه 3931-3938

10.30495/jcp.2022.21609

وحید نعمان؛ نصرالله واحدی نوری؛ عبدالرضا نبی‌نژاد؛ هادی میران زاده؛ مسعود برومند جزی