دوره و شماره: دوره 11، شماره 4(پیاپی 47)، بهمن 1393 
ارزیابی اثر مولیبدات سدیم بر فیبروز کبدی در مدل انسداد مجرای صفراوی موش صحرایی

صفحه 1421-1428

مهسا آل‌ابراهیم؛ اکرم عیدی؛ پژمان مرتضوی؛ سیدمحمد توانگر؛ داریوش مینایی‌تهرانی


تغییرات بافتی ناشی از تغذیه با جیره‌های حاوی مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 در میگوی سفید هندی

صفحه 1463-1472

بابک قائدنیا؛ منصور بیات؛ ایرج سهرابی‌حقدوست؛ عباسعلی مطلبی؛ ابوالفضل سپهداری