دوره و شماره: دوره 11، شماره 1(پیاپی 44)، فروردین 1393، صفحه 1133-1224 
بررسی میزان آلودگی سرمی به ویروس بلوتانگ در گوسفندان شهرستان خوی با استفاده از روش الایزای رقابتی

صفحه 1135-1142

محسن ایماندار، علی حسن‌پور، میرحسین حسن‌زاده، فرهاد موسی‌خانی، سیدعلی پوربخش .


بررسی کلونی‌زایی سلول‌های اسپرماتوگونی منجمد- ذوب شده بره قزل پس از هم کشتی با سلول‌های سرتولی

صفحه 1159-1166

معین زرگرزاده، پرویز تاجیک، منصوره موحدین، قاسم اکبری، بابک قاسمی‌پناهی .


کلونینگ ژن 40P مایکوپلاسما آگالاکتیه در سیستم پروکاریوتی

صفحه 1195-1202

فرشته یاوری ، سیدعلی پوربخش، حسین گودرزی، رمضانعلی خاوری‌نژاد .


گزارش وقوع سنگ مثانه و درمان جراحی آن در اسبچه خزر

صفحه 1203-1206

حمیدرضا فتاحیان، مهدی سخا، احمد اصغری، روزبه مریدپور، سعید عظمایی، حمید رضا موسویان، فاطمه سعدی نام .


تنوع ژنتیکی آنتی ژن 2B در ایزوله‌های حیوانی اکینوکوکوس گرانولوزوس در شهر تبریز

صفحه 1207-1212

عباس شهبازی، ناهیده مظهری، اردوان قازانچایی، مجید خانمحمدی، اسماعیل فلاح .