تماس با ما

وب سایت مجله: http://jcp.srbiau.ac.ir/

ایمیل مجله:  jcp@srbiau.ac.ir

 آدرس پستی: تهران-  انتهای ستاری-دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات - ساختمان ابن سینا- بلوک A شرقی-دانشکده دامپزشکی

شماره‌های تماس و نمابر: ۴۴۸۶۸۶۱۳ / ‏‬ ۵۰- ۴۴۸۶۸۵۳۶  / ‬ پژوهش (داخلی) ۴۱۰۲۵ و ۴۱۲۳۷ ‏‬ 


CAPTCHA Image