اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 650
تعداد پذیرش 260
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 334
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 254

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 65
تعداد مقالات 511
تعداد مشاهده مقاله 447109
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 399778
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 113 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 40 %