اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 582
تعداد پذیرش 218
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 322
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 246

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 469
تعداد مشاهده مقاله 397303
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 370586
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 108 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 37 %