اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 546
تعداد پذیرش 192
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 296
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 227

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 434
تعداد مشاهده مقاله 369191
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 345940
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 98 روز
درصد پذیرش 35 %