اخبار و اعلانات

راه‌اندازی مجله پاتوبیولوژی مقایسه‌ای

با توجه به خط‌ مشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در جهت تخصصی شدن مجلات علمی، مجله علوم دامپزشکی ایران به مجله پاتوبیولوژی مقایسه‌ای تغییر نام داده است. هدف از انتشار مجله پاتوبیولوژی مقایسه‌ای چاپ مقالات علمی و انتشار نتایج پژوهش‌ها و مطالعات در زمینه‌های مختلف علوم پایه و پاتولوژی دامپزشکی و رشته‌های وابسته به آن است.

مطالعه بیشتر